De Noorderval

Om Enschede per auto binnen te rijden hadden al een Westerval en een Zuiderval. Als het aan de Gemeente Enschede ligt komt daar in de komende jaren een Noorderval bij. Een weg, deels tweebaans en deels vierbaans, die een verbinding moet leggen tussen het Kennispark c.q. Universiteit Twente en de snelweg A1.De aansluiting is een langgekoesterde wens van de Gemeente Enschede en die lijkt er te moeten komen. Koste van het kost.

“Het stimuleren van economische ontwikkelingen en bevorderen van de leefbaarheid dor het verbeteren van de bereikbaarheid van Enschede Noord en West middels een rechtstreekse verbinding tussen de Hengelosestraat en de A1 in een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardig landschap”.
– Startnotitie noordelijke ontsluiting Enschede kennispark.

Er is momenteel nog weinig bekend over het verloop van deze noordelijke invalsweg. De eerste verkennende schetsen laten een tracé zien die start ten oosten van de Universiteit en met een rechtse boog naar het noorden gaat. Via de bestaande Weerseloseweg gaat het niet geheel toevallig verder langs het vliegveld om ergens tussen Hengelo en Oldenzaal een aansluiting te krijgen op de snelweg.

zoekgebied noorderval

Zoekgebied voor de Noorderval. bron: startnotitie noordelijke ontsluiting.

Als we inzoomen op mogelijke plekken waar deze Noorderval verbonden kan worden met de Hengelosestraat kunnen we het gebied al snel beperken tot het wegdeel nabij de Assinkhof.

De Universiteit Twente heeft al aangegeven dat de weg geen inbreuk mag vormen op de hun grond. Trillingsgevoelige centra mogen sowieso geen last hebben van het verkeer. Een aansluiting verder richting Auke Vleerstraat valt dus af. Meer richting het centrum van Enschede zal waarschijnlijk ook niet gaan omdat de weg dan letterlijk dwars door het Ledeboerpark moet.

Een nieuwe kruising ten hoogte van de Uranusstraat, het verlengde van de Maanstraat, ligt voor de hand. Ook een aansluiting bij de Olieslagweg lijkt goed mogelijk waarbij het fietspad naar de UT een stukje gevolgd kan worden. Wellicht is het afgelopen jaar geopende fietspad al bedacht met de ontwikkeling van de Noorderval in het achterhoofd…

verkenning trace noorderval

De Noorderval wordt dus een weg die dwars door een waardevol natuurgebied gaat. De groene wig, het uitstrekte groene gebied dat begint bij het G.J. Van Heekpark en zich uitvouwt naar Hof Espelo, De wildernis en het Lonnekermeer wordt hiermee bruut onderbroken.
Eigenlijk gebeurt hier hetzelfde als bij de vijvers ten westen van de universiteit. Daar zijn dermate veel bomen, struiken en andere beplanting verdwenen, dat er van een rustgevend en omsloten parkje een open plek is gecreëerd met zicht op voorbij razend verkeer.

Eenzelfde toekomstbeeld bedreigt op grotere schaal de groene wig, en in het bijzonder het gebied dat gemarkeerd wordt door de noordelijke rand van het Abraham Ledeboerpark en de zuidelijke rand van Hof Espelo.

Willen we de unieke natuur opofferen voor een weg waarvan onduidelijk is of het daadwerkelijk de voordelen geeft die gesteld worden? Eenmaal verdwenen natuur komt niet meer terug. De ontwikkeling zorgt eerder voor een glijdende schaal met nog meer aftakeling tot gevolg. In een pikzwart scenario betekent dit de langzame teloorgang van het Twentse groene hart.

Of de Noorderval de problemen rondom de verkeersdrukte oplost is de vraag. Er is geen enorme woon-werkverkeer tussen de Kennispark, Enschede West en Enschede Noord. De Hengelosestraat en Deurningerstraat zullen de voornaamste doorvoerwegen blijven.

Voor het vliegveld is het ook minder van belang. Een nieuwe terminal is gepland ten noorden van de huidige lange startbaan. Mocht een openstelling een succes worden dan zal een groot deel van de reizigers zijn weg via de A1 of het te openen station vinden.

De Stad van Nu doet er beter aan de waardevolle groene gebieden te behouden en te benadrukken dat de natuur van ons allemaal is. Mooie en unieke plekken we allemaal gebruik van mogen maken, de bewoners van Enschede en daarbuiten.

De waarde daarvan reikt verder dan een noorderval ooit brengen zal.

Advertenties
| 1 reactie

10.000 droombanen

Er is al veel gezegd en geschreven over de aanstaande sloop van het viaduct bij de Universiteit Twente. Het grootste praktische bezwaar is een verslechterde verkeerssituatie. Op dit moment is er een goede en vrije doorstroming met enkel een kruispunt aan de Hengelose zijde, bij het Capitool.

Kijken we verder naar de plannen van het Kennispark vallen er een aantal dingen op. Zo is de redenatie dat een viaduct een belemmering is voor samenwerking. Ook zou deze deze het creëren van 10.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de weg staan en een verhoogde verkeersdruk niet kunnen verwerken. De ironie wil dat het viaduct ooit is gebouwd met de gedacht dat het verkeer zou toenemen.

Lees verder

| 5 reacties

‘Gezond verstand en politiek gaan steeds minder samen’

De actie tegen de sloop van het viaduct bij de Universiteit Twente in Enschede heeft ook op deze website de tongen los gemaakt. In een week tijd hebben zo’n 170 stemmers de poll ingevuld en hebben een kleine 100 personen de moeite genomen een reactie achter te laten. De conclusie is duidelijk: een grote meerderheid is tegen de sloop van het viaduct.
Lees verder

| 14 reacties

Slopen is een grote fout.

De gemeente Enschede wil het viaduct bij de Universiteit Twente slopen omdat het beter zou zijn voor de eenheid van de UT en het bedrijvenpark aan de overzijde van de straat. Voor het plaatje is het wellicht een goede zet, voor het verkeer is het een grote ramp.

De Hengelosestraat is één van de belangrijkste wegen in Enschede. Een brede, lange verkeersader waarover dagelijks vele duizenden voertuigen rijden. Auto’s, bussen, fietsen en voetgangers… ze kunnen nu zonder veel problemen en opstoppingen van Enschede naar Hengelo, vice versa. Er is een vlotte doorstroming vanuit beide steden naar de UT en een non-stop verbinding tussen het Business & Science Park en het terrein van de universiteit.
Dit allemaal dankzij het viaduct.

Sloop van het viaduct betekent een enorme achteruitgang voor de verkeerssituatie op deze locatie. Reizigers vanuit alle richtingen krijgen te maken met extra reistijd. Auto en fietsen zullen moeten wachten voor de verkeerslichten. Net als de voetgangers en de busreizigers. Bussen stoppen op de in het midden geleden busbaan en dat levert een extra hindernis op.

Voor het verkeer Enschede-Hengelo levert het dus geen voordelen op. Omdat de Auke Vleerstraat op dit punt eindigt zullen de meeste reizigers – als ze niet bij het B&S park zijn afgeslagen – naar de UT moeten. Ook daar levert het verdwijnen van het viaduct geen voordeel op.

Het enige voordeel zou een optische kunnen zijn. Om die reden een viaduct slopen is een grote fout.

| 121 reacties